Tất cả sản phẩm

  1. VỎ BAO JUMBO

    0₫

    Vỏ bao Jumbo là loại bao đựng xi măng có kích thước lớn, có thể đựng vứi khối lượng 1,5 tấn xi măng trong một vỏ bao,...Xem thêm

  2. Vỏ bao KPK

    0₫

    Vỏ bao KPK là loại sản phẩm bao đống xi măng có trọng lượng 50 Kg. Bao gồm 2 lớp giấy Kraf ca một lớp vải...Xem thêm