THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động
 
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;
Căn cứ Quy chế Tuyển dụng lao động số 15/QC-BBBS ngày 09/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn thông báo về việc cần tuyển dụng vị trí sau:
1. Kỹ sư cơ khí:
a) Số lượng: 01 người;
b) Yêu cầu:
- Giới tính: Nam;
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo;
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và vẽ Autocad;
- Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi lao động, có tư cách đạo đức tốt và không vi phạm các tệ nạn xã hội;
- Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài tại Công ty;
- Tuổi đời: ≤  35 tuổi.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm.
2. Kỹ sư điện:
a) Số lượng: 01 người;
b) Yêu cầu:
- Giới tính: Nam;
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Điện công nghiệp, Kỹ thuật  điều khiển và tự động hóa;
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, vẽ Autocad, đọc và hiểu được bản vẽ kỹ thuât điện;
- Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi lao động; Có tư cách đạo đức tốt và không vi phạm các tệ nạn xã hội;
- Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài tại Công ty;
- Tuổi đời: ≤  35 tuổi.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm.
3) Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật, xác nhận của xã, phường nơi cư trú;
- 02 ảnh 4x6, thời gian chụp không quá 6 tháng (tính từ ngày nhận hồ sơ);
- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng, tính từ ngày cấp);
- Đơn xin việc;
- Bản sao giấy khai sinh, CMTND/CCCD;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (mang theo bản gốc để đối chiếu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên;
- Bản khai kinh nghiệm (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023.
Lưu ý: Công ty chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính và ngày làm việc bình thường.
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn - Khu phố 9 - Phường Lam Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa (gặp đồng chí Đỗ Thị Trang).
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:                                     
- GĐ (b/c);
- Dán bảng tin;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC./.
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Trịnh Văn Diễn