Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 26/4/2017 tại hội sở chính Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn đã diễn ra với sự có mặt của hơn 100 cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự cùng các khách mời là Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam và các khách hàng đối tác của Công ty.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội đồng cổ đông

Ông Mai Viết Dụng UV HĐQT Kế toán trưởng, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

Ông Trần Văn Chương ; UV HĐQT  Giám đốc điều hành Trình bày báo cáo của ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Ông Ngô Sỹ Túc Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.

 

Ông Mai Viết Dụng UV HĐQT Kế toán trưởng Trình bày về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ lên 55 tỷ trong năm 2017.

Ý kiến của cổ đông Vũ Công Trứ: Nhất trí các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát, và phương án phát hành tăng vốn điều lệ để đầu tư dây chuyền bao dán đáy.

Biểu quyết về các báo cáo của ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm soát, phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 55 tỷ và đầu tư dây chuyền bao dán đáy.

Ông Trịnh Quang Trung Thư ký công ty công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Ông Đặng Xuân Hùng Tr­ưởng phòng Tổ chức hành chính Bế mạc đại hội