Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông: Trần Văn Chương - Bí thư đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội.

Ông: Phạm Minh Đức. Chủ tịch công đoàn Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đóng góp ý kiến chỉ đạo về phát huy vai trò làm chủ của người lao động.

Ông: Đặng Xuân Hùng. TP. Tổ chức hành chính giới thiệu tóm tắt chương trình đại hội

Ông: Nguyễn Thanh Tịnh - Chủ tịch Công đoàn khóa 5 đọc lời khai mạc đại hội.

Ông: Tạ Văn Chu UV BCH Công đoàn khóa 5 thông qua quy chế đại hội và giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc trong đại hội.

Ông: Tống Hồng Quang - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Ông: Ngô Tất Thành đại diện đoàn viên công đoàn xưởng sản xuất phát biểu ý kiến tham luận.

Ông: Trần Giang Nam đại diện đoàn viên công đoàn khối phòng ban phát biểu ý kiến tham luận.

Chủ tịch công đoàn Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và Giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 6 nhiệm kỳ 2017 - 2022