Tổng kết công tác SXKD năm 2016 và Hội nghị đại biểu người lao động 2017

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, tại hội trường Công ty đã tổ chức chương trình Tổng kết công tác SXKD năm 2016 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Tới dự buổi lễ, Công ty vinh dự được tiếp đón đồng chí Phạm Minh Đức Chủ tịch công đoàn Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Đồng chí Trần Đoàn Viên Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn và một số đồng chí là Ủy viên HĐQT, Giám đốc đại diện của các đơn vị trong Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam, Quản đốc xưởng đóng bao Công ty xi măng Vicem Bỉm Sơn tới tham dự.

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Minh Đức Chủ tịch công đoàn Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đã nêu ra những thuận lợi và khó khăn chung của Tổng công ty trong năm 2016 và những thách thức trong năm 2017. Để vượt qua thách thức đồng chí cho rằng việc thực hành tiết kiệm và sáng tạo trong sản xuất nhằm mục đích tăng chất lượng sản phẩm giảm chi phí để cạnh tranh tốt trong thời gian tới. Ngoài ra đồng chí cũng chỉ đạo công tác cải tạo môi trường nơi làm việc nâng cao đời sống tinh thần người lao động để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Công ty.