Tổng kết công tác SXKD năm 2019. Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Ngày 16 tháng 01 năm 2020. Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn đã tổ chức lễ tổng kết công tác SXKD năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Tham dự buổi lễ có đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng với đại diện người lao động và các cá nhân lao động suất sắc toàn Công ty.

Tại buổi lễ Chủ tịch Hội đồng quản trị Doãn Nam Khánh đã có chia sẻ những khó khăn và thuận lợi của Công ty trong năm 2019 và dự báo những khó khăn trong năm 2020, nêu ra sự cần thiết của sự phấn đấu trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bình luận

 • avatar

  Hello World! https://3jyo7z.com?hs=ea4bbf19f0488f28dba069dadcf74b00&
  .
  kovbsc
 • avatar

  Duffamurl
  .
  Qucwfx Medicament Cialis https://oscialipop.com - real cialis no generic Dlypjs Jswxpf Propecia Finasterid Cialis https://oscialipop.com - Cialis Usual Dosage For Keflex 500 Mg Xnxfpr

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!